Fachschaftssitzung

 
#fachschaft

Agenda #

FET::Berichte
  •  
FET::Offizielles/Services
  •  Ersti-Frühstück Budget Erhöhung (JJ, 5 min)
FET::Internes
  •  JJ will Außenweltschlüssel (JJ, 5 min)
  • flix Save zugang (flix 5)
FET::Events
  •  Fet Winterwunderland Budget und co (flix 10)
FET::Anschaffungen/Lager Zeugs/Reparatur
  •  
Allfälliges
  • Info OOP SS2023 (Matvey, 2 min)

Termine
  •  


Nächster Artikel

Start: 29. November 2022 16:00
Ende: 29. November 2022 17:00
Ort: FET
29 Nov Fachschaftssitzung