Fachschaftssitzung

 
#fachschaft

Agenda #

FET::Berichte
 •  
FET::Offizielles/Services
 •  Oiml System (Timo, 15 min)
FET::Internes
 •  Florian möchte Beratung machen (Florian, 5min)
  • Mailadresse?
  • Zugang zu FET PCs?
  • OIML?
 • Htu Kontaktperson für Ausschreibungen(Timo, 5min)
FET::Events
 •  
FET::Anschaffungen/Lager Zeugs/Reparatur
 •  
Termine
 •  


Nächster Artikel

Start: 05. April 2022 16:00
Ende: 05. April 2022 18:00
Ort: Discord
05 Apr Fachschaftssitzung