Fachschaftssitzung

 
#fachschaft

Agenda #

FET::Berichte
 •  FS Ref (Timo, 20 min)
  • Abstimmung von 
   • Black History Month
   • Transparente Beschlusssammlung
 •  FET-Seminar (Timo, 15min)
FET::Offizielles/Services
 • QTUT (Timo, 5min)
FET::Internes
 •  Beratung ab Semesterbeginn (Timo, 10min)
FET::Events
 • FET-Kino (Flix, 3min)
 • FET-Essen??? (Flix, 5min)
 • Altasckparty (Timo, 10min)
 • FET meets Exchange (JJ, 10 min)
FET::Anschaffungen/Lager Zeugs/Reparatur
 •  
Termine
 •  


Nächster Artikel

Start: 23. February 2022 18:00
Ende: 23. February 2022 20:00
Ort: Online
23 Feb Fachschaftssitzung