Fachschaftssitzung

 
#fachschaft

Agenda #

FET::Berichte
 •  
FET::Offizielles/Services
 •  
FET::Internes
 • Account Kevin (kevin, 5min)
 • etut grillerei + budget (kathi, 5min)
 • telecom welcome day budget (liz, 5min)
 • Sitzungen/Beratung online/offline (pet, 5min)
 • fahrradproblematik (tobi, 5min)
 • Vicky will Stuko (timo, 3min)
FET::Events
 •  
FET::Anschaffungen/Lager Zeugs/Reparatur
 •  
Termine
 •  


Nächster Artikel

Start: 21. September 2021 18:00
Ende: 21. September 2021 20:00
Ort: FET
21 Sep Fachschaftssitzung